ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19.08.2019

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης του υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της ΔΙΔΕ Έβρου, για το υπόλοιπο της θητείας»

Από τη Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019 έως και την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019

Συνημμένα:

1.Υπόδειγμα ΑΙΤΗΣΗΣ (3 σελίδες)

2.Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης

3.Η υπ’ αριθ. 222084/ΓΔ4/27.12.2018 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β΄5919/31.12.2018)

4.Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 4505/ΓΔ4/11.01.2019 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

5.Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102Α/2018)

   

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

   
   

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  

   

Login Form  

   

(c) Δ.Δ.Ε. Έβρου 2012. Designed and build by panos and antonis