ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 21-08-2020

Λεπτομέρειες

ΘΕΜΑ: "Προκήρυξη - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  πλήρωση της θέσης του υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της ΔΙΔΕ Έβρου - για το υπόλοιπο της θητείας"

Από τη Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020 έως και την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020

Συνημμένα:

1. Υπόδειγμα ΑΙΤΗΣΗΣ (3 σελίδες)

2. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης

3. Η υπ’ αριθ. 222084/ΓΔ4/27-12-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 5919/31-12-2018 τ. Β΄)

4. Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 10378/ΓΔ4/23/01/2019 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

5. Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 12-06-2018 τ. Α΄)

   

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

   
   

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  

   

Login Form  

   

(c) Δ.Δ.Ε. Έβρου 2012. Designed and build by panos and antonis