ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ 02.08.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενδεικτικός πίνακας με τα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ (στην πορεία θα ανανεώνεται).

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν:

  • Υπό την προϋπόθεση ότι το Υπουργείο Παιδείας θα εγκρίνει, κατά παρέκκλιση, όλα τα ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ τμήματα που πρότεινε η ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ.
  • Χωρίς να υπάρχουν οι αποσπάσεις σε φορείς.

Οι προθεσμίες υποβολής ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Μέχρι και τη Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019

  • Όσοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στη ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ για προσωρινή τοποθέτηση.
  • Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν ΑΠΟΣΠΑΣΗ σε σχολικές μονάδες εντός του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ.
  • Όσοι εκπαιδευτικοί έλαβαν ΑΠΟΣΠΑΣΗ στο ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ για προσωρινή τοποθέτηση.

Ενημερωτικά, το ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ θα συνεδριάσει στις 22 Αυγούστου 2019, προκειμένου να χαρακτηρίσει τους ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ (Ολικώς ή Μερικώς – Συμπλήρωση Ωραρίου).

Όσοι εκπαιδευτικοί χαρακτηριστούν ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ (Ολικώς ή Μερικώς – Συμπλήρωση Ωραρίου), θα κληθούν να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ από την Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019 έως και την Τρίτη 27 Αυγούστου 2019.

Στο συνημμένο πίνακα, οι ώρες που εμφανίζονται με ΜΕΙΟΝ (-) και χρώμα κόκκινο υποδηλώνουν ότι στη σχολική μονάδα υπάρχει ανάγκη να τοποθετηθεί εκπαιδευτικός του αντίστοιχου κλάδου και για τις αντίστοιχες ώρες. Οι ώρες που εμφανίζονται με θετικό αριθμό (μαύρο χρώμα) υποδηλώνουν ότι στη σχολική μονάδα πλεονάζουν εκπαιδευτικοί αντίστοιχες ώρες και στις αντίστοιχες ειδικότητες.

Καλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που εντοπίζουν κάποια θέματα στα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ που ανακοινώνονται, να αποστέλλουν τις παρατηρήσεις τους στη ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ, μέσω του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (mail@dide.evr.sch.gr).

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ υποβάλλονται αποκλειστικά με το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (mail@dide.evr.sch.gr) για το γραφείο 2.

   

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

   
   

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  

   

Login Form  

   

(c) Δ.Δ.Ε. Έβρου 2012. Designed and build by panos and antonis