ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 2020

Λεπτομέρειες

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται σε νέα οργανική θέση να αναλάβουν υπηρεσία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη συνημμένη απόφαση. Η πράξη ανάληψης υπηρεσίας στη νέα οργανική θέση αποστέλλεται στην υπηρεσία μας με το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας.

Καλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στο σχολείου τους και σε συνεννόηση με τους/τις Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων της παλιάς οργανικής τους να αναμορφώσουν τον πίνακα της ΘΕΡΙΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, όπου αυτό απαιτείται.

Για την εκπαιδευτικό ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ με Α.Μ.: 701562 κλάδου ΠΕ02 ισχύει η τοποθέτηση σε οργανική θέση μετά από ΒΕΛΤΙΩΣΗ, η προηγούμενη τοποθέτηση απλά καταγράφει τη διαδικασία και δεν λαμβάνεται υπόψη..

   

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

   
   

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  

   

Login Form  

   

(c) Δ.Δ.Ε. Έβρου 2012. Designed and build by panos and antonis