ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 03.09.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας (03.09.2018) από τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν για το σχολικό έτος 2018 -2019 στη ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ.

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ

Α.1. Οι Εκπαιδευτικοί που είναι οργανικά τοποθετημένοι, και δεν έλαβαν απόσπαση ή δεν διατέθηκαν σε άλλες υπηρεσίες ή σχολικές μονάδες, αναλαμβάνουν υπηρεσία στο σχολείο της οργανικής τους, για το λόγο αυτό υπογράφουν σχετική πράξη ανάληψης υπηρεσίας.

Α.2. Οι Εκπαιδευτικοί που είναι οργανικά τοποθετημένοι, και έλαβαν απόσπαση ή διατέθηκαν σε άλλες υπηρεσίες ή σχολικές μονάδες, αναλαμβάνουν υπηρεσία στο σχολείο ή την υπηρεσία που διατέθηκαν, για το λόγο αυτό υπογράφουν σχετική πράξη ανάληψης υπηρεσίας και την αποστέλλουν στη ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ. (Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα καταγραφούν, στο ΠΡΑΚΤΙΚΟ του σχολείου της οργανικής τους, ως απόντες).

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ

Β.1. Οι Εκπαιδευτικοί που είναι στη ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ, και δεν έλαβαν απόσπαση ή δεν διατέθηκαν σε άλλες υπηρεσίες, αναλαμβάνουν υπηρεσία στο σχολείο που έχουν τοποθετηθεί προσωρινά, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 17η/31.08.2018 πράξη του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ και την υπ’ αριθ. 10744/31.08.2018 απόφαση του Διευθυντή της ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ.

Β.1. Οι Εκπαιδευτικοί που είναι στη ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ, και έλαβαν απόσπαση ή διατέθηκαν σε άλλες υπηρεσίες, αναλαμβάνουν υπηρεσία στο σχολείο ή την υπηρεσία που έχουν αποσπαστεί/διατεθεί, για το λόγο αυτό υπογράφουν σχετική πράξη ανάληψης υπηρεσίας και την αποστέλλουν στη ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ. (Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα καταγραφούν, στο ΠΡΑΚΤΙΚΟ της ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ, ως απόντες).

 

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

Γ.1. Οι Εκπαιδευτικοί που ΕΛΑΒΑΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ, (δηλαδή ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ), αναλαμβάνουν υπηρεσία στο σχολείο που έχουν αποσπαστεί, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 17η/31.08.2018 πράξη του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ και την υπ’ αριθ. 10744/31.08.2018 απόφαση του Διευθυντή της ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ.

Γ.2.1. Οι Εκπαιδευτικοί που ΕΛΑΒΑΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΔΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ, κάνουν πράξη ανάληψης υπηρεσίας, πρώτα στα γραφεία της ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ (γραφείο 4) και μετά αναλαμβάνουν υπηρεσία στο σχολείο που έχουν τοποθετηθεί, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 17η/31.08.2018 πράξη του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ και την υπ’ αριθ. 10744/31.08.2018 απόφαση του Διευθυντή της ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ

Γ.2.2. Οι Εκπαιδευτικοί που ΕΛΑΒΑΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΔΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ, και διατίθενται στην ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΒΡΟΥ, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, κάνουν πράξη ανάληψης υπηρεσίας, πρώτα στα γραφεία της ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ (γραφείο 4) και μετά στην ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΒΡΟΥ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι τοποθετήθηκαν σε δύο ή και περισσότερα σχολεία, τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 κάνουν πράξη ανάληψης υπηρεσίας στο 1ο σχολείο τοποθέτησης και στα υπόλοιπα αργότερα, εάν τα σχολεία συστεγάζονται ή γειτνιάζουν, τότε κάνουν πράξη ανάληψης υπηρεσίας την ίδια ημέρα, δηλαδή τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018.

Εάν στη στήλη ΕΙΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ υπάρχει ή ένδειξη «παραμένει», σημαίνει ότι ο/η εκπαιδευτικός κάνει πράξη ανάληψης υπηρεσίας στο σχολείο της οργανικής του ή της τοποθέτησής του.

   

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

   
   

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  

   

Login Form  

   

(c) Δ.Δ.Ε. Έβρου 2012. Designed and build by panos and antonis