ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 2020 (05.06.2020)

Λεπτομέρειες

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ 05.06.2020 (Πράξη 20η/05.06.2020)

Στη σημερινή συνεδρίαση (Πράξη 20η/05.06.2020 του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ) το Συμβούλιο εξέτασε την ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ του ΠΟΝΤΙΣΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, με την οποία αιτείται να εξαιρεθεί από την κρίση και τον χαρακτηρισμό του ως οργανικά υπεραρίθμου στο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΕΙΟ», επειδή συντρέχουν λόγοι ένταξής του στην ειδική κατηγορία των μεταθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ. 50/1996, όπως το άρθρο αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 12 του Π.Δ.100/1997 ή συμπληρωθεί μεταγενέστερα.

Το Συμβούλιο δέχεται την ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ του ως άνω εκπαιδευτικού και προβαίνει στη διόρθωση του πίνακα των ονομαστικά χαρακτηρισθέντων εκπαιδευτικών ως οργανικά υπεράριθμοι ((Πράξη 19η/29.05.2020 του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ).

Ως εκ τούτου, μετά τη διόρθωση, στην ειδικότητα ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ του 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΕΙΟ» ως ονομαστικά υπεράριθμος χαρακτηρίζεται η εκπαιδευτικός ΠΑΤΑΠΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ.

Καλείται το αρμόδιο τμήμα της ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ να ενημερώσει την ενδιαφερόμενη προσωπικώς και με απόδειξη.

   

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

   
   

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  

   

Login Form  

   

(c) Δ.Δ.Ε. Έβρου 2012. Designed and build by panos and antonis