ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2015 ΣΤΑ ΕΠΑΛ

Οι εγγεγραμμένοι στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών, οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν στο πρόγραμμα της Π.Δ.Σ. έχουν δικαίωμα να υποβάλουν  αίτηση για Σ.Κ.Π.Δ.Σ σε μία (1) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.). Οι τοποθετήσεις πραγματοποιούνται με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Δ.Δ.Ε. με βάση την κατάταξη των αιτούντων στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών και τα δηλωμένα Σ.Κ.Π.Δ.Σ.

Οι διδάσκοντες στα τμήματα της Π.Δ.Σ. προσλαμβάνονται με χρήση των μορίων τους στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία, με αμοιβή που αντιστοιχεί σε εκείνη των ωρομισθίων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  


 Ο Ενιαίος Πίνακας Αναπληρωτών αναρτάται στην παρούσα ιστοσελίδα αλλά  και στον ιστότοπο e-aitisi.sch.gr με την ένδειξη: Πίνακας κατάταξης αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


Ενημερώσεις: 7-4-2015: Για την πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στα ΕΠΑΛ 1980/2-4-2015.

 


   

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

   
   

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  

   

Login Form  

   

(c) Δ.Δ.Ε. Έβρου 2012. Designed and build by panos and antonis