Φροντιστήρια

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο για τους Φορείς Δια Βίου Μάθησης ΦΕΚ 222/12-11-2012 τ. Α? ΝΟΜΟΣ ΥΠ? ΑΡΙΘ. 4093 και την ΥΠ? ΑΡΙΘ. 10135 ΥπουργικΗ ΑπΟφαση ΦΕΚ 3057/18-11-2012 τ. Β? από την 1η Μαϊου 2013 για την χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Ξ.Γ. & Φ.Δ.Ε. καθώς και για τις άδειες διδασκαλίας σε Κ.Ξ.Γ., Φ.Δ.Ε. & Κατ? οίκον θα πρέπει να απευθύνεστε στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

(τηλ.: 2102709000, http://www.eoppep.gr/index.php/el/)

   

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

   
   

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  

   

Login Form  

   

(c) Δ.Δ.Ε. Έβρου 2012. Designed and build by panos and antonis