ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 2017 - 2018 - 2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη ΔΙΔΕ Έβρου ανακοινώνεται:

  • Όπως είναι γνωστό η προθεσμία υποβολής Αιτήσεων – Δηλώσεων προτίμησης για τις «προσωρινές» υπηρεσιακές μεταβολές ξεκινάει από τη Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017 και λήγει την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017 και ώρα 15:00.

Αίτηση – Δήλωση προτίμησης υποβάλλουν:

  • Οι λειτουργικά υπεράριθμοι (όσοι έχουν οργανική και δεν συμπληρώνουν το διδακτικό ωράριό τους στη σχολική μονάδα με μαθήματα Α΄ και Β΄ ανάθεσης), προκειμένου να διατεθούν σε άλλη σχολική μονάδα, είτε εξ ολοκλήρου, είτε για συμπλήρωση ωραρίου (μόρια μετάθεσης).
  • Όσοι βρίσκονται στη ΔΙΑΘΕΣΗ του ΠΥΣΔΕ Έβρου (μόρια μετάθεσης).
  • Όσοι αιτούνται απόσπαση εντός του ΠΥΣΔΕ Έβρου και όσοι ήρθαν με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΔΕ. Οι εκπαιδευτικοί αυτών των κατηγοριών κρίνονται από κοινού (μόρια απόσπασης).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα κενά είναι ενδεικτικά και πάντοτε κατά τη διαδικασία των υπηρεσιακών μεταβολών εμφανίζονται και άλλα (π.χ. λόγω μετακίνησης εκπαιδευτικού, αύξηση αριθμού τμημάτων κλπ). Επομένως, καλό είναι, οι ενδιαφερόμενοι να δηλώνουν την «προτίμησή» τους, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη (βοηθητικά) και τις ώρες του πίνακα.

Συνημμένα:

Ενδεικτικός πίνακας κενών – πλεονασμάτων (19.08.2017)

Εάν επισυμβούν και άλλες αλλαγές ο πίνακας θα αναρτηθεί εκ νέου.

*Υποδείγματα αιτήσεων, για την κάθε κατηγορία, υπάρχουν σε προηγούμενη ανάρτηση.

Στο 3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης υπάρχει μία επισφάλεια ως προς το 6ο τμήμα στην Α΄ τάξη.

   

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

   
   

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  

   

Login Form  

   

(c) Δ.Δ.Ε. Έβρου 2012. Designed and build by panos and antonis