ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 1ΓΤ/2020 και 2Γ4/2020 του ΑΣΕΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ 3/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/07-02-2020) και 2ΓΔ/2020 (ΦΕΚ 2/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/05-02-2020) Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού», ισχύουν τα εξής:

 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

Από τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 έως και την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020

Εργάσιμες ημέρες από τις 08:30 έως και στις 13:30, γραφείο 15 κ. Ευαγγελίδης Θεόδωρος

 

Καλούνται οι υποψήφιοι, μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών τους στη ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ, να εισέρχονται στη δικτυακή πύλη του ΟΠΣΥΔ και να ελέγχουν τα καταχωρισμένα στοιχεία και δεδομένα ως προς αυτούς, προκειμένου να επικοινωνούν με την υπηρεσία μας (Τηλέφωνο: 2551355380 κ. Ευαγγελίδης) για τυχόν διαφωνίες τους ως προ της καταχώριση ή μη κάποιων στοιχείων και δεδομένων.

Συνημμένα:

1. Πρόσκληση

2. Αιτήσεις κατάθεσης δικαιολογητικών (Υπόδειγμα για τη ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ)

 

   

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

   
   

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  

   

Login Form  

   

(c) Δ.Δ.Ε. Έβρου 2012. Designed and build by panos and antonis