ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΠΥΣΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20.03.2020

 

Θέμα: «Χρονοδιάγραμμα καταχώρισης δικαιολογητικών ομάδων κλάδων των υποψήφιων εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των με αριθμ. 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019), 1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ 3/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/7-2-2020), και 2ΓΔ/2020 (ΦΕΚ 2/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/5-2-2020) Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ».

 

Ως προς την προκήρυξη 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) όλα τα δικαιολογητικά έχουν καταχωριστεί από τη ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ, καλούνται οι υποψήφιοι για την 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019), που κατέθεσαν δικαιολογητικά στη ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ,  να ελέγξουν τον προσωπικό φάκελό τους στο ΟΠΣΥΔ για να διαπιστώσουν την ορθή καταχώριση των δικαιολογητικών τους.

 

Ως προς την προκήρυξη με αριθμ. 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019), από τη ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ έχουν καταχωριστεί όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, που κατέθεσαν αίτηση μέχρι και 19 Φεβρουαρίου 2020 και τα δικαιολογητικά κάποιων υποψηφίων που κατάθεσαν αίτηση στις 20 και 21  Φεβρουαρίου 2020.

 

 

Έως σήμερα Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020 έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των δικαιολογητικών των κλάδων ΠΕ01 και ΠΕ02. Καλούνται οι υποψήφιοι, που κατέθεσαν δικαιολογητικά στη ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ,   να ελέγξουν τον προσωπικό φάκελό τους στο ΟΠΣΥΔ για να διαπιστώσουν την ορθή καταχώριση των δικαιολογητικών τους.

 

Από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 η υπηρεσία μας θα συνεχίσει την καταχώριση των δικαιολογητικών με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει καθορίσει το ΥΠΑΙΘ (συνημμένο έγγραφο).

 

   

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

   
   

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  

   

Login Form  

   

(c) Δ.Δ.Ε. Έβρου 2012. Designed and build by panos and antonis