ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛ.ΕΤ.2020-2021

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι οφείλουν να παρουσιασθούν στη Δ.Δ.Ε.Έβρου μόνο την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 στις 9.00 π.μ.,με σκοπό να υποβάλουν (επισυναπτόμενα) 

1.την υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. ή ομάδα Σ.Κ.Α.Ε. και

2.το Δελτίο απογραφής.

 

   

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

   
   

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  

   

Login Form  

   

(c) Δ.Δ.Ε. Έβρου 2012. Designed and build by panos and antonis