ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ Κ.Ξ.Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ Κ.Ξ.Γ.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της αριθμ. 78844/Ν1 Υ.Α (φεκ 3369/τ. Β΄/28.07.2021) καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγγελία έναρξης και ανανέωσης ασκήσεως του επαγγέλματος διδασκαλίας σε φροντιστήρια, ΚΞΓ και κατ’ οίκον διδασκαλίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ανωτέρο ΦΕΚ, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Αυτοπροσώπως (μετά από ραντεβού στο τηλ. 2551355388)
  • Με συστημένη επιστολή
  • Courier

Στην ταχυδρομική διεύθυνση:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 19

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Τ.Κ. 68131

 

Παρακαλούμε για την αποστολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών κατόπιν προσεκτικής μελέτης της Υπουργικής Απόφασης

Ενημερώνουμε ότι η ισχύς των αδειών διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, που υπεβλήθησαν για ανανέωση στον ΕΟΠΠΕΠ μέχρι τις 30.08.2019 και λήγει στις 31.08.2021 παρατείνεται για τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 30.11.2021.

   

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

   
   

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  

   

Login Form  

   

(c) Δ.Δ.Ε. Έβρου 2012. Designed and build by panos and antonis