Ενισχυτική Διδασκαλία 2021-2022 : Κατανομή ωρών ανά ειδικότητα

Ενισχυτική Διδασκαλία 2021-2022 : Κατανομή ωρών ανά ειδικότητα και ΣΚΑΕ μπορείτε να δείτε στο αρχείο.

Οδηγίες :

α) Την Τρίτη 7/12/21 στις 09.00 οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν στην ΔΔΕ Έβρου υποβάλοντας υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης (υπάρχει στα αρχεία) και ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ αναπληρωτή το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στα έντυπα αναπληρωτών

β) Επίσης να έχουν όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν την πρόσληψή τους σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στο δεσμούς που αφορούν τους αναπληρωτές.

γ) Προγραμματίζεται οι προσλαμβανόμενοι να επανέλθουν περίπου στις 12.00-13.00 για να υπογράψουν τις συμβάσεις, το έντυπο πρόσληψης και την πράξη ανάληψης στην ΔΔΕ Έβρου.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3/12/21 : Πίνακας επιλεγέντων εκπαιδευτικών για ενισχυτική διδασκαλία (με Bold). Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί πρέπει να κάνουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης

Οι ειδικότητες και ο αριθμός των απαιτούμενων εκπαιδευτικών είναι :

ΠΕ02: έξι         ΠΕ03: πέντε       ΠΕ04.01: ένας       ΠΕ04.02/ΠΕ85: ένας      ΠΕ06: δύο   Σύνολο : δεκαπέντε

Παρακαλούμε να ενημερώνεστε μέσω της ιστοσελίδας για τις πιθανές εξελίξεις και αναφορές ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι αιτήσεις δήλωσης ή άρνησης παρακαλούμε να στέλουν στο  κεντρικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΔΔΕ Έβρου : mailpapakidide.evr.sch.gr

   

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

   
   

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  

   

Login Form  

   

(c) Δ.Δ.Ε. Έβρου 2012. Designed and build by panos and antonis