ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΠΕ25, ΔΕ01, για την Ανατ.Μακεδ.& Θράκη 24/1/22-28/1/22

Θέμα: Πρόσκληση υποψηφίων για κάλυψη θέσεων ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών και ΔΕ01-Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2021-2022

 Έχοντας υπόψη:

1. το άρθρο 126 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251) «Τοπική πρόσκληση για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών μελών ΕΕΠ –ΕΒΠ»
2. την αριθ. πρωτ. 6961/20-1-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ «Ενημέρωση για τη διαδικασία έκδοσης τοπικής
πρόσκλησης μελών ΕΒΠ & ΠΕ25 και διάθεση σχετικών πιστώσεων»

3. τις υφιστάμενες ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ
 
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
 
καλεί τους υποψηφίους που κατέχουν:
 α) τα τυπικά προσόντα ένταξης στον κλάδο ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών και

β) τα τυπικά προσόντα ένταξης στον κλάδο ΔΕ01-Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό
και επιθυμούν να προσληφθούν για το διδακτικό έτος 2021-2022 ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ)
να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων από την
Δευτέρα 24-01-2022 έως και την Παρασκευή 28-
01-2022
για τις σχολικές μονάδες που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας.

Παρακαλούμε μελετήστε το αρχείο.

Για την ΔΔΕ Έβρου το κενό είναι Γυμνάσιο Ριζίων

   

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

   
   

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  

   

Login Form  

   

(c) Δ.Δ.Ε. Έβρου 2012. Designed and build by panos and antonis