ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ - ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ -
ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ_2022-2023 για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ (την οποία και αποστείλαμε με προηγούμενο μήνυμα).

Παρακαλούμε κοινοποιήστε την πρόσκληση μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου σας και ενημερώστε τους απόφοιτους σας μέσω μηνύματος στο myschool (αποφοίτους των προηγούμενων 3 ετών).

Οι απόφοιτοι που έχουν βεβαίωση δεσμευμένης θέσεις υποβάλουν και αυτοί αίτηση διαλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο. Στην πρόσκληση είναι ορατές μόνο οι ελεύθερες θέσεις και τα τμήματα που θα λειτουργήσουν αν καλυφθούν όλες οι προϋποθέσεις. Η προσθήκη δεσμευμένων θέσεων στο σύστημα είναι δυνατή μέχρι της 26-09-2022. Οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να υποβάλλουν αίτηση τις επόμενες ημέρες καθώς σύμφωνα με τον νέο κανονισμό λειτουργίας της Μαθητείας το εργαστηριακό μάθημα θα γίνετε εκτός ωραρίου της σχολικής μονάδας με ωριαία αντιμισθία.

Έχει εκδοθεί η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ_2022-2023 για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ

Μπορείτε να ενημερωθείτε για την Μαθητεία στο φυλλάδιο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Z ΦΑΣΗ ,στο σχολείο σας και στο τηλέφωνο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ΑΜΘ 2531083510 (εσωτ. 104).

Οι αιτήσεις για το έτος 2022-2023 υποβάλλονται στο https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/

Κανονισμός λειτουργίας
Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας», όπως ισχύει :
α) α1) να είναι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., καθώς και κάτοχοι ισότιμων προς
αυτούς τίτλων της ημεδαπής σε συναφείς ειδικότητες ή να είναι α2) οι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου
ΕΠΑ.Λ. σε συναφείς ειδικότητες.
β) να βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την υπογραφή της Σύμβασης Μαθητείας.
γ) να έχουν αποφοιτήσει από τις ακόλουθες ειδικότητες όπως αντιστοιχίζονται βάσει της υπ’ αριθμ.
131149/Γ2/18-08-2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2298/τ.Β/2014) ή άλλων Πράξεων του Ι.Ε.Π. ή όπως
περιλαμβάνονται στα Προγράμματα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας».

   

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

   
   

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  

   

Login Form  

   

(c) Δ.Δ.Ε. Έβρου 2012. Designed and build by panos and antonis