Εξ αποστάσεως επιμόρφωσης συνολικής διάρκειας 32 ωρών για το σχολικό έτος 2022-2023 εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ.,

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν από Δευτέρα 17-10-2022 και
ώρα 15:00 μέχρι και Δευτέρα 07-11-2022.
Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση αφορά τις εξής θεματικές ενότητες:
• Θεματική Ενότητα 1 (ΘΕ1): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας
(συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Νέων Ελληνικών στην Α΄
τάξη ΕΠΑ.Λ.
• Θεματική Ενότητα 2 (ΘΕ2): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας
(συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Μαθηματικών στην Α΄
τάξη ΕΠΑ.Λ.
• Θεματική Ενότητα 3 (ΘΕ3): Θεσμός Συμβούλου Καθηγητή - Ο ρόλος του στην
υποστήριξη μαθητών και μαθητριών για την καλύτερη ένταξή τους στη σχολική ζωή,
με προτεραιότητα τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α’ Τάξης ΕΠΑ.Λ.
Σελίδα 2 από 2
• Θεματική Ενότητα 4 (ΘΕ4): Ψυχολόγος - Ο θεσμικός ρόλος στο πλαίσιο της Δράσης
ΜΝΑΕ, η λειτουργία Ψυχολόγου στην Σχολική Μονάδα, μεθοδολογίες και
συνεργασίες/συνέργειες με τους Συμβούλους Καθηγητές
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής
ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π.
(https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php)
ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία.

   

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

   
   

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  

   

Login Form  

   

(c) Δ.Δ.Ε. Έβρου 2012. Designed and build by panos and antonis