Ορθή Επανάληψη πινάκων : ΠΥΣΔΕ 26/5/25 : Οργανικά κενά - πλεονάσματα της ΔΔΕ Έβρου

ΠΥΣΔΕ 26/5/25 : Οργανικά κενά - πλεονάσματα της ΔΔΕ Έβρου

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί εντός τριών εργάσιμων ημερών από σήμερα να δηλώσουν εαν επιθυμούν να κριθούν ονομαστικά υπεράριθμοι.

Επιπλέον μπορούν όσοι το επιθυμούν να δηλώσουν με αίτησή τους (που θα έχει επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά) εαν επιθυμούν να κριθούν ώς όντες σε ειδική κατηγορία.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο η ημερομηνία μέχρι την οποία οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κάνουν τις αντίστοιχες δηλώσεις μεταφέρεται έως 2 εργάσιμες μέρες μετά την ορκομωσία της νέας κυβέρμησης (όποτε γίνει αυτή).

6. Ειδικά ως προς τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για υπηρεσιακές μεταβολές, όπου αυτές προβλέπονται, οι οποίες με την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται, διευκρινίζεται ότι οι Υπηρεσίες θα πρέπει να ενημερώσουν τους υποψηφίους για τη διακοπή της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και για τον επαναπροσδιορισμό αυτής για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό του χρονικού διαστήματος της διακοπής. Τα ανωτέρω διευκρινίζονται καθώς έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας ανακοινώσεις που αναφέρονται σε παράταση προθεσμιών υποβολής αιτήσεων, χωρίς να διευκρινίζεται το χρονικό διάστημα της διακοπής και ο επανακαθορισμός των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων, με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι να υποβάλλουν αιτήσεις σε χρονικό διάστημα που από τον νόμο δεν επιτρέπεται

Σας ανακοινώνονται  στο ΟΡΘΟ οι  ΠΙΝΑΚΕΣ : Οργανικά κενά και πλεονάσματα

 

 

   

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

   
   

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  

   

Login Form  

   

(c) Δ.Δ.Ε. Έβρου 2012. Designed and build by panos and antonis