ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Λεπτομέρειες
Δημοσιεύτηκε στις Κυριακή, 14 Μαρτίου 2021 18:51

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Attachments:
Download this file (0. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.pdf)0. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.pdf[ ]
Download this file (1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Ο ΕΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ο ΑΛΛΟΣ ΣΤΟΝ Ι~.pdf)1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Ο ΕΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ο ΑΛΛΟΣ ΣΤΟΝ Ι~.pdf[ ]
Download this file (2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Ο ΕΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ο ΑΛΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕ~.pdf)2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Ο ΕΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ο ΑΛΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕ~.pdf[ ]
Download this file (3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΑΝΕΡΓΟ.pdf)3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΑΝΕΡΓΟ.pdf[ ]
Download this file (4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.pdf)4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.pdf[ ]
Download this file (5. ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ.DOCX)5. ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ.DOCX[ ]
Download this file (6. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΔΕ-ΤΑΚΤΙΚΟΥ.docx)6. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΔΕ-ΤΑΚΤΙΚΟΥ.docx[ ]
Download this file (7. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ.docx)7. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ.docx[ ]
Download this file (8. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.doc)8. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.doc[ ]
Download this file (9. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ.doc)9. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ.doc[ ]