Οριστική Τοποθέτηση ΕΕΠ-ΕΒΠ ΔΔΕ Έβρου

Οριστική Τοποθέτηση μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ της ΔΔΕ Έβρου βάση της υπ. αριθ. 10η/06-07-2023 Πράξης του ΠΥΣΕΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.