Τμημα ε εκπαιδευτικων θεματων

Προϊστάμενος : Αναστάσιος Ολπασιαλής | Επικοινωνία : tmgenp@dide.evr.sch.gr

Αρμοδιότητες Τμήματος

Με βάση την παρ. 7 του άρθ. 52 του ΠΔ 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, το Τμήμα Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων είναι αρμόδιο για:

α) θέματα εγγραφών, μετεγγραφών, φοίτησης και αξιολόγησης μαθητών,

β) ζητήματα εφαρμογής αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας,

γ) θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, εξοπλισμού εργαστηρίων και λειτουργίας Εργαστηριακών Κέντρων,

δ) τη διαίρεση τάξεων σε τμήματα,

ε) θέματα ειδικής αγωγής,

στ) την έγκριση της κατ’ οίκο διδασκαλίας,

ζ) την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, πρόσθετης διδακτικής στήριξης και τη λειτουργία Φροντιστηριακών Τμημάτων,

η) θέματα υγιεινής και ασφάλειας στις σχολικές μονάδες,

θ) ζητήματα λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων,

ι) τη διεξαγωγή μαθητικών διαγωνισμών,

ια) την εποπτεία προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, σχολικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων δράσεων και της δραστηριότητας των αντίστοιχων αποκεντρωμένων δομών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,

ιβ) θέματα λειτουργίας Σχολικών Βιβλιοθηκών, «ιγ) την έγκριση των ωρολόγιων προγραμμάτων των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,» «

ιγ.α) τον καθορισμό της περιφέρειας εγγραφής των μαθητών στις σχολικές μονάδες (χωροταξική κατανομή),

ιγ.β) την καταγραφή των κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,».

ιδ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Οργανόγραμμα Τμήματος

ΑρμοδιότητεςΟνοματεπώνυμοΚλάδοςΤηλέφωνο επικοινωνίας
Προϊστάμενος Τμήματος_ Εγγραφές Μετεγγραφές – Φοίτηση – Αξιολόγηση μαθητών. Αναλυτικά Προγράμματα μέθοδοι διδασκαλίας. Ειδική Αγωγή, κατ’ οίκον διδασκαλία, επαγγελματική εκπαίδευση, εργαστήρια, ΕΚ.Ολπασιάλης Αναστάσιος(Εκπαιδευτικός με θητεία)2551355378
Μαθητικοί Διαγωνισμοί, Στατιστικά, κενά-πλεονάσματα, Τμήματα ένταξης – Θέματα ΕΕΠ- ΕΒΠ. Αριστεία – Βραβεία. Ωρολόγια προγράμματα. Θέματα ΥΣΕΠΕΥ-ΥΣΕΦΕ. Ενισχυτική Διδασκαλία.Πρασόπουλος ΔημήτριοςΑποσπασμένος Εκπαιδευτικός2551355378
Κενά – πλεονάσματα, Τμήματα ΖΕΠ – τμήματα Ένταξης – Θέματα ΕΕΠ-ΕΒΠ. Αριστεία – Βραβεία.Χαρανά ΑικατερίνηΑποσπασμένη Εκπαιδευτικός2551355378
MyschoolΓιώτα ΑντιγόνηΑποσπασμένη Εκπαιδευτικός2551355378
Σχολικές Αθλητικές Δραστηριότητες αγώνες παρελάσεις  (Φ.Α.ΣΧ.Α)Παρασχάκη ΧρυσήΑποσπασμένη Εκπαιδευτικός2551355360
Σχολικές Αθλητικές Δραστηριότητες αγώνες παρελάσεις  (Φ.Α.ΣΧ.Α)Τόλιος Μαρίνος

Αποσπασμένος Εκπαιδευτικός

2551355360
Σχολικός Επαγγελματικός ΠροσανατολισμόςΜεταξάς ΧρήστοςΑποσπασμένος Εκπαιδευτικός2551355360

Επικοινωνία

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου
Δήμητρας 19,
68131 Αλεξανδρούπολη, Έβρου
Τηλ. 2551355367
e-mail : mail@dide.evr.sch.gr
Ωράριο : 7:00-15:00

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

  • Υπουργείο Παιδείας
  • Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμια και Δ/θμιας Εκ/σης Αν. Μακεδονίας Θράκης
  • Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Άλλοι Σύνδεσμοι