Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γιαυποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Βόρειου Αιγαίου προκειμένου να οριστούν ωςΣυντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2023-2024

0 Comments

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πλήρωση κενούμενων θέσεων εκπαιδευτικών-μελών, των ήδη συγκροτημένων Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Πρότυπων και ΠειραματικώνΣχολείων» (ΑΔΑ: ΨΚ9Η46ΝΚΠΔ-Υ5Η

0 Comments