Πίνακας Δεκτών Υποψηφίων Υποδιευθυντών 1ου ΓΕΛ Ορεστιάδας

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του πίνακα μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες απο την επόμενη της ανάρτησης του.

Αφήστε μια απάντηση