8ος Πανέβριος Διασχολικός Διαγωνισμός Γλώσσας και Ορθογραφίας

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Έβρου διοργανώνει σε συνεργασία με το Εργαστήριο Γλωσσολογίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας +ΜόρΦωΣη και το 6ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης (Πειραματικό) τον 8ο Πανέβριο Διασχολικό Διαγωνισμό Γλώσσας και Ορθογραφίας.
Τα Γυμνάσια του Νομού που επιθυμούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα ορίσουν μία/έναν φιλόλογο υπεύθυνο, που θα αναλάβει τη διοργάνωση του διαγωνισμού στο σχολείο του με βάση τα παρακάτω:
Α΄ Φάση Διαγωνισμού
Πραγματοποιείται σε κάθε Σχολική Μονάδα που έχει δηλώσει συμμετοχή την Τετάρτη 3 Απριλίου 2024, αμέσως μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου σε κοινά θέματα για όλη την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, τα οποία θα οριστούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Διαγωνισμού.
Για την αξιολόγηση των γραπτών στα σχολεία που έχουν δηλώσει συμμετοχή συγκροτείται τριμελής επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια ή τον/την Υποδιευθυντή/ντρια του Σχολείου, τον υπεύθυνο φιλόλογο και έναν/μία ακόμη φιλόλογο.
Από κάθε σχολείο επιλέγονται τρεις μαθητές για συμμετοχή στη Β΄ Φάση, αυτοί με την υψηλότερη επίδοση στον διαγωνισμό.
Β΄ Φάση Διαγωνισμού
Πραγματοποιείται την Κυριακή 14 Απριλίου 2024 και ώρα 12.00 στο 6ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης (Πειραματικό) σε κοινά θέματα για όλους τους μαθητές.
Η αξιολόγηση των γραπτών της Β΄ φάσης θα γίνει από ομάδα φιλολόγων από διάφορα σχολεία του Νομού, που θα οριστεί από την Επιστημονική Επιτροπή.
Επισημαίνεται ότι οι τρεις πρώτοι μαθητές που θα λάβουν την υψηλότερη βαθμολογία θα βραβευτούν με έπαθλα, σε όλους τους διαγωνιζόμενους θα δοθεί αναμνηστικό δώρο και βεβαίωση συμμετοχής, ενώ βεβαίωση θα δοθεί και σε όλους τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό.

Αφήστε μια απάντηση