Πίνακας Δεκτών Υποψηφίων Υποδιευθυντών/τριών 1ου Ημερήσιου Γυμνασίου Διδυμοτείχου

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του πίνακα μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες απο την επόμενη της ανάρτησης του.

Αφήστε μια απάντηση