Αναβολή της Προγραμματισμένης συνεδρίασης του ΠΥΣΔΕ Έβρου για σήμερα 17-06-2024

Αγαπητοί συνάδελφοι η προγραμματισμένη συνεδρίαση του ΠΥΣΕ Έβρου για σήμερα 17-06-2024 με θέματα:
• Εξέταση υποβληθεισών αιτήσεων θεραπείας επί των δημοσιευθέντων πινάκων των οργανικών κενών ανά κλάδο ειδικότητα και ανά σχολική μονάδα
• Εξέταση υποβληθεισών αιτήσεων θεραπείας επί των δημοσιευθέντων πινάκων της ρύθμισης των υπεραριθμιών
• Βελτίωση θέσεων εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ειδική κατηγορία \Βελτιώσεις – οριστικές τοποθετήσεις υπολοίπων εκπαιδευτικών
• Αναμόρφωση πινάκων οργανικών θέσεων ανά κλάδο ειδικότητα και ανά σχολική μονάδα.
Θα αναβληθεί.
Θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση για την ημερομηνία της συνεδρίασης

Αφήστε μια απάντηση