Νομοθεσία Εκδρομών


 

Υπουργική Απόφαση  20883 /ΓΔ4/12-02-2020

Εκδρομές-Εκπαιδευτικές  πισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας. (ΦΕΚ 456/τ.Β’/13-02-2020)

Υπουργική Απόφαση 172877/Δ3/17-10-2016

Καθορισμός διαδικασίας σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων συνεκπαίδευσης. (ΦΕΚ 3561/τ.Β’/04-11-2016)

Υπουργική Απόφαση 190677/Δ5/10-11-2016

Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 3754/τ.Β’/21-11-2016)

Υπουργική Απόφαση 25735/Η1/20-03-2020

Πλαίσιο εφαρμογής του  Προγράμματος ERASMUS+, Διαδικασία Συμμετοχής και Μετακινήσεων» (ΦΕΚ 625/τ.Β’/27-02-2020)

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου
Δήμητρας 19,
68131 Αλεξανδρούπολη, Έβρου
Τηλ. 2551355367
e-mail : mail@dide.evr.sch.gr
Ωράριο : 7:00-15:00

Άλλοι Σύνδεσμοι