ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΤΧΙΑΣ ΚΠΓ – 2023Β

Σύμφωνα με το Δελτίο τύπου 26/01/2024 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού παρακαλούμε όσοι επιτυχόντες του ΚΠΓ 2023Β επιθυμούν Βεβαίωση επιτυχίας να αποστείλουν στο mail@dide.evr.sch.gr συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την παρακάτω αίτηση καθώς επίσης και την ταυτότητα τους δύο όψεων.

Επισημαίνεται ότι η βεβαίωση επιτυχίας έχει ισχύ μέχρι την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Αφήστε μια απάντηση