Δημιουργία και λειτουργία Ειδικής Ψηφιακής Πλατφόρμας για την αντιμετώπιση ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού

Δημιουργείται και λειτουργεί, με ευθύνη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος», ειδική διαμορφωμένη ψηφιακή πλατφόρμα στη διεύθυνση https://stop-bullying.gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης «gov.gr», σύμφωνα με το κεφάλαιο ΣΤ’ του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Στην παραπάνω πλατφόρμα, υφίσταται λειτουργικότητα που τιτλοφορείται «αναφορά περιστατικού» για την υποβολή αναφορών περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού.

Περισσότερες πληροφορίες :

Αφήστε μια απάντηση