Αρμοδιότητες και καθήκοντα υπεύθυνων αποδεκτών αναφορών στη σχολική μονάδα και τετραμελών ομάδων δράσης στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού.

Δημοσιεύθηκε η υπ. αριθ. 36421/ΓΔ4/08-04-2024 Υπουργική Απόφαση για τις Αρμοδιότητες και καθήκοντα υπεύθυνων αποδεκτών αναφορών στη σχολική μονάδα και τετραμελών ομάδων δράσης στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού.

Περισσότερες Πληροφορίες : https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20240202177

Αφήστε μια απάντηση