ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2023-2024

Ανακοινώνουμε τους πίνακες με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση για το σχολικό έτος 2023-2024.

Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις ανακοίνωση πινάκων με τα στοιχεία των αιτούντων μετάθεση σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία. Οι μεταθέσεις στα σχολεία αυτά πραγματοποιούνται βάσει προσόντων και όχι μοριοδότησης.

Σύμφωνα με την υπ. Αριθ. 114650/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ : 99ΚΕ46ΝΚΠΔ-41Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα : «Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-202», από 21-11-2023 μέχρι και 24-11-2023 οι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα να υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ΠΥΣΔΕ τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Αφήστε μια απάντηση