Τμημα Γ Προσωπικου

Προϊστάμενος : Χρήστος Δελιντζόγλου | Επικοινωνία : gprosop@dide.evr.sch.gr

Γενικές οδηγίες για κάθε κατηγορία πρόσληψης αναπληρωτών

• Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 14.30 της εκάστοτε ημέρας που έχει οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες επεξεργασίες ενημέρωσης στα πληροφοριακά συστήματα ΕΡΓΑΝΗ και Διαύγεια.
• Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές που δύνανται να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση μέσω του anaplirotes.gov.gr θα πρέπει να έχουν αποδεχτεί τη σύμβασή τους μέχρι τις 14:59 της ίδια μέρας που παρουσιάζονται στα σχολεία.
Σε διαφορετική περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα.

 Σημείωση:
• Οι εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου (ΑΜΩ) που επαναπροσλαμβάνονται ως πλήρους ωραρίου (ΑΠΩ) θα πρέπει να ακολουθήσουν εκ νέου τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας στο σχολείο και σύναψης ψηφιακής σύμβασης.

Διευκρινίσεις για την τοποθέτηση και την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

A. Οδηγίες ανάληψης υπηρεσίας

Με την ανακοίνωση των προσλήψεων των αναπληρωτών, οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ -ΕΒΠ καλούνται να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα για την ανάληψη υπηρεσίας τους, ανάλογα με την περίπτωση στην οποία ανήκουν:

 1. Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε περιοχή πρόσληψης

Βήμα 1- Δήλωση κενών
Οι Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε περιοχή πρόσληψης καλούνται να δηλώσουν ψηφιακά μέσω του ΟΠΣΥΔ, σειρά προτίμησης για όλες τις διαθέσιμες σχολικές μονάδες.

    – Οι αναπληρωτές που δεν θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις σχολικές μονάδες θα τοποθετηθούν στις εναπομείνασες αυτόματα, από το σύστημα.

Βήμα 2- Ενημέρωση για τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας
Στη συνέχεια, θα ενημερωθούν μέσω νέου γραπτού μηνύματος SMS, για το σχολείο στο οποίο θα πρέπει να μεταβούν για να αναλάβουν υπηρεσία.

Βήμα 3- Ανάληψη υπηρεσίας
Οι αναπληρωτές θα πρέπει να μεταβούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, στη σχολική μονάδα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήμα 4- Σύναψη ψηφιακής σύμβασης
Με την κατάθεση των δικαιολογητικών από τον αναπληρωτή και την ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο MySchool από τον Διευθυντή/Προϊστάμενος, ενεργοποιείται η δυνατότητα σύναψης ψηφιακής σύμβασης. Οι αναπληρωτές θα πρέπει να εισέλθουν στο anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του κράτους και με τη χρήση των ατομικών τους κωδικών στο taxisnet να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητή ή σταθερή συσκευή.

Βήμα 5- Παραλαβή σύμβασης
Με τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν με μήνυμα sms εντός 48 ωρών, για τη λήψη έγκυρου ψηφιακού αντιγράφου της σύμβασής τους το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr και θα περιέχει ενσωματωμένη την προηγμένη ψηφιακή σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 2. Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο Ειδικής Πρόσκλησης του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (102 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Βήμα 1- Ενημέρωση για την πρόσληψη και τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας Οι αναπληρωτές ενημερώνονται μέσω γραπτού μηνύματος SMS για την πρόσληψή τους σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα ή σε ομάδα σχολείων. Σε αυτήν τη σχολική μονάδα ή σε μια εξ αυτών (της ομάδας) θα πρέπει να μεταβούν για να αναλάβουν υπηρεσία εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Βήμα 2- Ανάληψη υπηρεσίας Οι αναπληρωτές θα πρέπει να μεταβούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας στη σχολική μονάδα πρόσληψης σύμφωνα με τα ανωτέρω, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήμα 3- Σύναψη ψηφιακής σύμβασης
Με την κατάθεση των δικαιολογητικών από τον αναπληρωτή και την ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο MySchool από τον Διευθυντή/Προϊστάμενο, ενεργοποιείται η δυνατότητα σύναψης ψηφιακής σύμβασης. Οι αναπληρωτές θα πρέπει να εισέλθουν στο anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του κράτους και με τη χρήση των ατομικών τους κωδικών στο taxisnet να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητή ή σταθερή συσκευή.

Βήμα 4- Παραλαβή σύμβασης
Με τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν με μήνυμα sms εντός 48 ωρών, για τη λήψη έγκυρου ψηφιακού αντιγράφου της σύμβασής τους το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr και θα περιέχει ενσωματωμένη την προηγμένη ψηφιακή σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται απευθείας στις παρακάτω δομές ή σχολικές μονάδες

 Οι Αναπληρωτές αυτοί γνωρίζουν με την ανακοίνωση της πρόσληψής τους τη δομή ή τη σχολική μονάδα στην οποία πρέπει να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε:
• Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) για απασχόληση στο ΚΕΔΑΣΥ
• Καλλιτεχνικά Σχολεία
• Μουσικά Σχολεία
• Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων (ΕΚΚΝ)
• Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας

Βήμα 1- Ανάληψη υπηρεσίας
Οι αναπληρωτές θα πρέπει να μεταβούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας στη δομή ή σχολική μονάδα προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήμα 2- Σύναψη ψηφιακής  σύμβασης

Με την κατάθεση των δικαιολογητικών από τον αναπληρωτή και την ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο MySchool από τον Προϊστάμενο του ΚΕΔΑΣΥ, ενεργοποιείται η δυνατότητα σύναψης ψηφιακής σύμβασης. Οι αναπληρωτές θα πρέπει να εισέλθουν στο anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του κράτους και με τη χρήση των ατομικών τους κωδικών στο taxisnet να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητή ή σταθερή συσκευή.

Βήμα 3- Παραλαβή ψηφιακής σύμβασης

Με τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν με μήνυμα sms εντός 48 ωρών, για τη λήψη έγκυρου ψηφιακού αντιγράφου της σύμβασής τους το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr και θα περιέχει ενσωματωμένη την προηγμένη ψηφιακή σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Αναπληρωτές ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 (Ψυχολόγοι) και ΠΕ30 (Κοινωνικοί Λειτουργοί) που προσλαμβάνονται σε Σχολικό Δίκτυο Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) των ΚΕΔΑΣΥ

Βήμα 1- Δήλωση κενών
Οι Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται στα ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ καλούνται να δηλώσουν ψηφιακά μέσω του ΟΠΣΥΔ, σειρά προτίμησης για όλα τα διαθέσιμα ΣΔΕΥ (σχολική μονάδα – έδρα του ΣΔΕΥ).

 – Οι αναπληρωτές που δεν θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ΣΔΕΥ θα τοποθετηθούν στα εναπομείναντα αυτόματα από το σύστημα.

Βήμα 2- Ενημέρωση για τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας
Στη συνέχεια, θα ενημερωθούν μέσω νέου γραπτού μηνύματος SMS, για το σχολείο (έδρα του ΣΔΕΥ) στο οποίο θα πρέπει να μεταβούν για να αναλάβουν υπηρεσία.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να αναλαμβάνουν υπηρεσία στα ΚΕΔΑΣΥ κατόπιν σχετικής οδηγίας που θα δίνεται από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ).

Βήμα 3- Ανάληψη υπηρεσίας
Οι αναπληρωτές θα πρέπει να μεταβούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, στη σχολική μονάδα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήμα 4- Σύναψη ψηφιακής σύμβασης
Με την κατάθεση των δικαιολογητικών από τον αναπληρωτή και την ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο MySchool από τον Διευθυντή/Προϊστάμενος, ενεργοποιείται η δυνατότητα σύναψης ψηφιακής σύμβασης. Οι αναπληρωτές θα πρέπει να εισέλθουν στο anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του κράτους και με τη χρήση των ατομικών τους κωδικών στο taxisnet να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητή ή σταθερή συσκευή.

Βήμα 5- Παραλαβή σύμβασης
Με τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν με μήνυμα sms εντός 48 ωρών, για τη λήψη έγκυρου ψηφιακού αντιγράφου της σύμβασής τους το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr και θα περιέχει ενσωματωμένη την προηγμένη ψηφιακή σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές κατά την παρουσία τους στη σχολική μονάδα/δομή για την ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά.

Υπενθυμίζεται ότι η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης (βλ. αναλυτικά στοιχείο 6) είναι υποχρεωτική για την ανάληψη υπηρεσίας

 1. Πιστοποιητικά Ταυτοποίησης
 2. Αντίγραφα των δικαιολογητικών των τυπικών προσόντων ένταξης στον κλάδο
 3. Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα
 4. Γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα
 5. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα
 6. Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19,
  ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256),
  ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου (βεβαίωση νόσησης) της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, όπως εκάστοτε ισχύει,
  ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας,
  ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test), έως 72 ώρες πριν την παρουσίαση τους, η οποία εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται.

 


Επισημάνσεις

 1. Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 14.30 καθημερινά κατά τις ημέρες που έχουν οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας στη δομή ή τη σχολική μονάδα τοποθέτησης, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες επεξεργασίες για τη μαζική ενημέρωση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Μέχρι τη συγκεκριμένη ώρα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο Myschool από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, και η αποδοχή ψηφιακής σύμβασης από τους αναπληρωτές, μέσω της εφαρμογής anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του τη συγκεκριμένη ημέρα.
 2. Εκπαιδευτικοί που έχουν τοποθετηθεί σε εσπερινό σχολείο θα παρουσιαστούν για τη διαδικασία της ανάληψης υπηρεσίας σε πρωινό σχολείο που θα τους υποδείξει η Διεύθυνση Εκπαίδευσης κατόπιν σχετικής επικοινωνίας ή , εναλλακτικά, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 
 3. Η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test) είναι υποχρεωτική για την ανάληψη υπηρεσίας (βλ. σχετικά στοιχείο 6 των απαιτούμενων δικαιολογητικών, στη διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes).
 4. Για την είσοδο στην εφαρμογή gov.gr και τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τους ατομικούς κωδικούς taxisnet.
 5. Συστήνεται στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς να επισκέπτονται τις ηλεκτρονικές σελίδες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (ή των ΠΔΕ) στις οποίες έχουν προσληφθεί, προκειμένου να ενημερωθούν για τυχόν λεπτομέρειες που αφορούν στην προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών ή άλλων οδηγιών.

Πηγή : Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes

          Σύμφωνα με τη με αριθμ. 100548/ΓΔ5/13-08-2021 (ΦΕΚ 3785 τ. Β΄) Υ.Α. με θέμα: «Διαδικασία σύναψης ψηφιακών συμβάσεων εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για τους αναπληρωτές και ωρομισθίους εκπαιδευτικούς και μέλη  Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)» σας γνωρίζουμε ότι :

 1. Οι δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του (Υ.ΠΑΙ.Θ.). την επόμενη ημέρα από την έκδοση της απόφασης πρόσληψης για την τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες. Σε ενδεχόμενη, παράλειψη εμπρόθεσμης δήλωσης προτίμησης, ο υποψήφιος τοποθετείται τελευταίος.
 2. Οι αναπληρωτές υποχρεούνται πριν από την ανάληψη υπηρεσίας τους, να αποστείλουν ηλεκτρονικά το ΕΝΤΥΠΟ Ν.3 (ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους ίδιους, στη ΔΙ.Δ.Ε. Έβρου στο mail@dide.evr.sch.gr, αναγράφοντας στο πεδίο «Ημερομηνία» την ημερομηνία ανάληψης στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους.
 3. Οι αναπληρωτές θα προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην υπουργική απόφαση πρόσληψής τους. Σε περίπτωση που ο αναπληρωτής τοποθετηθεί σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας θα γίνει στη σχολική μονάδα τοποθέτησης, όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας, σύμφωνα με την απόφαση τοποθέτησης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Έβρου.
 4. Κατά την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών ή των ωρομισθίων συνάπτεται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Αναπληρωτές» (gov.gr) της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Οι προσλαμβανόμενοι κατά την ημέρα προσέλευσης στη σχολική μονάδα και μετά την εμφάνισή τους στο Διευθυντή της σχολικής μονάδας εισέρχονται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου μέσω της εφαρμογής «anaplirotes.gov.gr» να συναφθεί η σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και να επικοινωνήσουν στο τηλ. 2551355383 Τμήμα αναπληρωτών ΔΕ Έβρου. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε προσεχτικά το ανωτέρω ΦΕΚ.
 5. Να καταθέσουν στην σχολική μονάδα τοποθέτησής τους κατά την ανάληψη υπηρεσίας σε φάκελο Α4 με λάστιχο, τα παρακάτω πακέτα εγγράφων και θα περιλαμβάνουν αναλυτικά τα κάτωθι :

1ο πακέτο εγγράφων: Αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών πρωτότυπη συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη με συνημμένα τα δικαιολογητικά πρόσληψης (Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., Α.Μ.Α.,Δ.Α.Τ.,Π.Ο.Κ., ΙΒΑΝ, Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986, δελτίο απογραφής, ιατρικές βεβαιώσεις παθολόγου και ψυχιάτρου, Πιστοποιητικό Στρατολογίας)                                                    2ο πακέτο εγγράφων: Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας πρωτότυπη συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη με συνημμένες βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.

 Σύμφωνα με το άρθρο 180 του ν.4823/3-8-2021 δεν χρειάζεται η προσκόμιση διδακτικών προϋπηρεσιών που είναι καταχωρημένες στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ.

(χρειάζεται η κατάθεση της Εκτύπωσης της σελίδας προϋπηρεσίας του ΟΠΣΥΔ  και της απόφαση/ανακοίνωση  χορήγησης ΜΚ η το έντυπο του  ΑΔΚΥ από την προηγουμένη Δ/ΝΣΗ εργασίας)

Σε περίπτωση προϋπηρεσίας σε άλλους φορείς (εκτός των σχολικών μονάδων) πρέπει επιπροσθέτως να προσκομίζεται:  βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης από την οποία να προκύπτει η νομική μορφή του φορέα και αν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015.Επίσης να προκύπτει η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, το ωράριο (πλήρες, ή μειωμένο) και η διάρκεια των προϋπηρεσιών ή φωτοτυπία των Συμβάσεων (οι οποίες εάν είναι Μίσθωση Έργου δεν αναγνωρίζονται σύμφωνα με το Ν.4354/2015 και δεν χρειάζεται να προσκομίζονται οι εν λόγω προϋπηρεσίες).

 3ο πακέτο εγγράφων: Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού/διδακτορικού πρωτότυπη συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη με συνημμένα τον τίτλο σπουδών (φωτοαντίγραφο) και περίπτωση κατοχής τίτλου από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού ο εκπαιδευτικός πρέπει να προσκομίσει μετάφραση και την αναγνώριση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.

Ο φάκελος με τα πακέτα εγγράφων και τις αιτήσεις πρωτοκολλημένες από τις σχολικές μονάδες θα αποσταλούν με διαβιβαστικό υπηρεσιακά από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων στη ΔΙΔΕ Έβρου, προκειμένου να τηρηθεί, σύμφωνα με τους Οδηγούς ΕΣΠΑ, συγκεντρωτικό φυσικό αρχείο αναπληρωτών..

Όλα τα έντυπα, οι αιτήσεις, οι Υπεύθυνες δηλώσεις, τα δικαιολογητικά και οι οδηγίες βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας http://dide.evr.sch.gr →ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ→ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ.

 1. Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές υποχρεούνται:

Α) ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 Να ψηφιοποιήσουν (σε μορφή pdf) και να αποστείλουν από το προσωπικό τους email στο e-mail της ΔΙΔΕ Έβρου (mail@dide.evr.ech.gr) ένα (1) e-mail που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω pdf μετονομασμένα με το επίθετο τους:

I)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ_ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.pdf (Σε αυτό το pdf θα είναι πρώτα η αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη και ως συνημμένα τα δικαιολογητικά πρόσληψης: Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., Α.Μ.Α.,Δ.Α.Τ.,Π.Ο.Κ., ΙΒΑΝ, Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986, δελτίο απογραφής, ιατρικές βεβαιώσεις παθολόγου και ψυχιάτρου, Πιστοποιητικό Στρατολογίας, φωτοαντίγραφο ταυτότητας)                                      

II)ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ_ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.pdf (Σε αυτό το pdf θα είναι πρώτα η αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη με συνημμένες τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (φωτοαντίγραφα εκτός ΟΠΣΥΔ) για κάθε έτος ξεχωριστά και την εκτύπωση προϋπηρεσίας  του ΟΠΣΥΔ κλπ.   

III)ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Η ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ_ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.pdf (Σε αυτό το pdf θα είναι πρώτα η αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού/διδακτορικού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη με συνημμένα τον τίτλο σπουδών (φωτοαντίγραφο) και σε περίπτωση κατοχής τίτλου από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού ο εκπαιδευτικός πρέπει να επισυνάψει τη μετάφραση και την αναγνώριση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)

Σημείωση: εάν η αποστολή του e-mail δεν περιλαμβάνει τα παραπάνω σε μορφή pdf σωστά μετονομασμένα και ψηφιοποιημένα κατά πακέτο δεν θα πρωτοκολλούνται από τη ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ και θα αποστέλλονται πίσω στον ενδιαφερόμενο/η για διόρθωση.

_

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που δεν θα αποδεχθούν την πρόσληψή τους οφείλουν μέσα στο διάστημα πρόσληψης που ορίζει η εγκύκλιος, να αποστείλουν στο e-mail της ΔΙΔΕ Έβρου mail@dide.evr.sch.gr υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 συμπληρωμένη με τα στοιχεία τους και τον λόγο για τον οποίο δεν αποδέχονται την πρόσληψή τους ως αναπληρωτές για το σχολικό έτος 2023-2024.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Κα Χάλμος Ίλτινκο για αναπληρωτές,τηλ.25513-55383

 

Οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται και τοποθετούνται στην Δ.Δ.Ε. Έβρου πρέπει να έχουν συμπληρωμένα κατά την άφιξή τους στη σχολική μονάδα τοποθέτησης τους τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
 2. Aποδεικτικό ΑΦΜ. Φωτοτυπία εκκαθαριστικoύ εφορίας ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ή εκτύπωση σελίδας από το ΟΠΣΥΔ στην οποία αναγράφεται το ΑΦΜ.
 3. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ.Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το ΑΜΚΑ.
 4. Αποδεικτικό Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) ΙΚΑ φωτοτυπία πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας.
 5. Φωτοτυπία I.B.A.N.: της πρώτης σελίδας με πρώτο δικαιούχο τον ενδιαφερόμενο/η, (εάν είναι πρόγραμμα του ΕΣΠΑ ή Π.Δ.Ε. ο λογαριασμός πρέπει να είναι μόνο της Εθνικής Τράπεζας), οι αναπληρωτές/ωρομίσθιοι που προσλαμβάνονται μέσω του Τακτικού Προγράμματος μπορούν να μας προσκομίσουν φωτοτυπία IBANοποιαδήποτε Τράπεζας επιθυμούν.
 6. Βασικός τίτλος σπουδών. Φωτοτυπία όπου αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης. Σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου χρειάζεται μετάφραση, αναγνώριση ισοτιμίας από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ως αποδεικτικό Ελληνομάθειας.
 7. Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο σπουδών (φωτοτυπία). Στην περίπτωση κατοχής τίτλου από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού ο εκπαιδευτικός πρέπει να προσκομίσει μετάφραση και την αναγνώριση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Η αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού /διδακτορικού τίτλου σπουδών, γίνεται μετά από αίτηση του αναπληρωτή που χορηγείται από την υπηρεσία. Η αναγνώριση συνάφειας δεν αφορά αναπληρωτές που η κατοχή του τίτλου είναι προϋπόθεση για την πρόσληψη.
 8. Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίες. Σύμφωνα με το άρθρο 180 του ν.4823/3-8-2021 δεν χρειάζεται η προσκόμιση διδακτικών προϋπηρεσιών που είναι καταχωρημένες στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ. (κατάθεση της Εκτύπωσης της σελίδας προϋπηρεσίας του ΟΠΣΥΔ και της απόφαση/ανακοίνωση  χορήγησης ΜΚ η το έντυπο του  ΑΔΚΥ από την προηγουμένη Δ/ΝΣΗ εργασίας) Σε περίπτωση προϋπηρεσίας σε άλλους φορείς (εκτός των σχολικών μονάδων) πρέπει επιπροσθέτως να προσκομίζεται:  βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης από την οποία να προκύπτει η νομική μορφή του φορέα και αν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015.Επίσης να προκύπτει η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, το ωράριο (πλήρες, ή μειωμένο) και η διάρκεια των προϋπηρεσιών ή φωτοτυπία των Συμβάσεων (οι οποίες εάν είναι Μίσθωση Έργου δεν αναγνωρίζονται σύμφωνα με το Ν.4354/2015 και δεν χρειάζεται να προσκομίζονται οι εν λόγω προϋπηρεσίες). Η αναγνώριση προϋπηρεσίας γίνεται μετά από αίτηση του αναπληρωτή που χορηγείται από την υπηρεσία.
 9. Φωτοτυπία τα ένσημα από το ΙΚΑ, για τις προϋπηρεσίες που προσκομίζετε αντίστοιχα (μπορούν να εκτυπωθούν μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ).
 10. Ιατρικές Γνωματεύσεις Παθολόγου και Ψυχιάτρου (πρωτότυπες), από Δημόσιες δομές Υγείας (Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας) είτε από Ιδιώτη Γιατρό, όπου να πιστοποιείται η υγεία και φυσική καταλληλότητα του υποψηφίου υπαλλήλου προκειμένου να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα. Δε γίνονται δεκτές γνωματεύσεις που χρησιμοποιήθηκαν το προηγούμενο σχολικό έτος. Οι αναπληρωτές είναι υποχρεωμένοι να τις προσκομίσουν κατά την ημέρα πρόσληψης τους. Σε περίπτωση που δεν προσκομίσουν τις ανωτέρω γνωματεύσεις δε θα πραγματοποιηθεί η μισθοδοσία τους.
 11. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης / σύμφωνο συμβίωσης.
 12. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α για άνδρες.
 13. Βεβαιώσεις φοίτησης τέκνου σπουδάζοντος (άνω των 18 ετών και 24 ετών) σε ΑΕΙ-ΣΕΙ-ΙΕΚ, για την χορήγηση επιδόματος τέκνου μαζί με την αίτηση χορήγησης επιδόματος
 14. Πιστοποιητικό Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής από ΚΕ.Π.Α σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός ανήκει σε ειδική κατηγορία ( ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας).
 15. Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας για πολύτεκνο εκπαιδευτικό και για τρίτεκνο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό έγγραφο.

Οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί που έχουν παιδί ηλικίας έως δύο (02) ετών καθώς μπορούν: α) να αιτηθούν τη χρήση μειωμένου διδακτικού ωραρίου κατά δύο ώρες την εβδομάδα από το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο (με την προϋπόθεση ότι δεν έχει γίνει χρήση της άδειας ανατροφής τέκνου του αρθ.26 του ν. 4599/2019)

Επίσης οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν το τμήμα αναπληρωτών κατά τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας μετά από την υπογραφή της πράξης ανάληψης στο σχολειό τοποθέτησης στο τηλ. 2551355383

 

Έντυπα Προσλήψης Αναπληρωτών ΕΣΠΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΣΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΣΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΣΠΑ

Υ.Δ. ν.1599.1986 (1)

ΥΔ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

ΑΙΤΗΣΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΕΣΠΑ


Έντυπα Προσλήψης Αναπληρωτών ΕΣΠΑ _ ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΣΠΑ_ ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΣΠΑ_ ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΠΑ_ ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΣΠΑ_ ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

Υ.Δ. ν.1599.1986 (1)

ΥΔ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

ΑΙΤΗΣΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΕΣΠΑ_ ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ


Εντυπα Πρόσληψης Αναπληρωτών ΠΔΕ και Τακτικού

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ Π.Δ.Ε, ΤΑΚΤΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Υ.Δ. ν.1599.1986 (1)

ΥΔ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-Υ.ΠΑΙ.Θ.Α

ΑΙΤΗΣΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΛΗ


Αλλες Αιτήσεις

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΜΠΛ. 6 ΕΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΗΛ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΤΩ 2 ΕΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΩ 18 ΕΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ-ΟΡΘ.docx

Επικοινωνία

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου
Δήμητρας 19,
68131 Αλεξανδρούπολη, Έβρου
Τηλ. 2551355367
e-mail : mail@dide.evr.sch.gr
Ωράριο : 7:00-15:00

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 • Υπουργείο Παιδείας
 • Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμια και Δ/θμιας Εκ/σης Αν. Μακεδονίας Θράκης
 • Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο